Monthly Archives: October 2007

Atyniad pethau newydd

Pan dw i’n dechrau dysgu rhywbeth newydd, fel y gitâr, dw i’n arfer teimlo yn gyffrous ac yn awyddus i ddysgu neu ymarfer bron bob amser mae amser rhydd ‘da fi. Gyda’r gitâr, gobeithio bydd y teimlad hwn yn cynyddu am amser hir. Sôn am fy ngweithgareddau eraill, fel dysgu ieithoedd, chwarae’r chwiban, jyglo, ayyb, […]

Language, Music Leave a comment

Newyddion wythnosol

Ces i wythnos dda iawn yr wythnos diwethaf. Nos Fawrth, es i i’r grŵp canu yn Llundain. Dim ond pump ohonon ni oedd yno, ond fe gawson ni amser da, a naethon ni cân newydd – “A Place in the Choir” gan Bill Staines – cân doniol iawn. Nos Fercher es i i’r tŷ nghyfaill […]

General, Music Leave a comment

Dysgwyr agus Gaeilgeoirí

Yr wythnos hon, cwrddais â ferch o’r Weriniaeth Tsiec sy’n dysgu Cymraeg. Mae hi’n gwneud gradd Saesneg mewn prifysgol ym Mrâg ac yn dysgu Cymraeg ar ei phen ei hunan. Daeth hi o hyd i mi trwy fy wefan a dyn ni wedi bod yn sgwrsio yn Saesneg, Tsieceg a Chymraeg arlein yn ddefnyddio Skype. […]

General, Music Leave a comment

Fflat

Cwrddais i â’r perchennog newydd fy fflat a’r holl tŷ ddoe. Daeth e ar ei hald gyda phobl o ddau asiant ystadau gwahanol i weld y tŷ ac i asesu ei werth e – dw i’n poeni bydd y rhent yn cael ei gynyddu yn fawr cyn bo hir. Mae rhywun o’r asiant gosod wedi […]

General Leave a comment
%d bloggers like this: