Monthly Archives: September 2007

Gwers gyntaf

Nes i fy ngwers gyntaf ar y gitâr ddoe. Gofynnodd yr athro wrtha i llawer o gwestiynau am fy ngwybodaeth am y gitâr ac am gerddoriaeth a dysgais ef i mi dau cord syml ac sut i strymio hefyd. Heddiw prynais i fy ngitâr cyntaf – gitâr acwstig gan Vintage (y V300). Rinne mé mo […]

Music Leave a comment

Gitâr / Giotár / Giotàr

Ddoe penderfynais ddechrau dysgu y gitâr o’r diwedd. Dw i’n meddwl amdano ers talwrn, a ddoe meddyliais “Pam lai?” – mae digon o awydd, arian ac amser ‘da fi. Dw i wedi darganfod athro ym Mrighton ar y we, a bydda i’n cysylltu â fe yfory. Yn gynta, bydd rhaid i mi prynu gitâr. Inné […]

Music Leave a comment

Dw i ‘nôl

Ddes i ‘nôl o Brâg nos Sul ar ôl gŵyl ardderchog. Dinas hardd a diddorol yw Prâg, ac hoffwn i’n mynd ‘nôl cyn bo hir. O Brâg beiciais ar hyd yr afonydd Vltava ac Elbe hyd at Meissen yn yr Almaen gyda ddeuddeg o bobl eraill o Loegr, Cymru, Canada ac Awstralia, ac arweinydd o […]

Music, Travel Leave a comment

Saxony a Bohemia

Yfory dw i’n mynd i’r Weriniaeth Tsiec a’r Almaen am wythnos o wyliau gydag Explore Worldwide. Bydda i’n hedfan i Brag yn gynnar bore fory, ac yna yn beicio i’r gogledd ar hyd yr afonydd Vltava ac Elbe i Meissen yn yr Almaen, trwy Mělník, Litoměřice, Děčín, Pirna, Dresden, a cryn dipyn o gestyll, eglwysi […]

Travel Leave a comment
%d bloggers like this: