Archive for the Category: Studies

Anturiau yn Ynys Manaw

Mi gyrrhaeddais yn ôl ym Mangor prynhawn ddoe, ac yna gyda’r nos es i i barti yn nhŷ fy nhiwtor. Mi fwynheais fy hunan yn fawr yn Ynys Manaw, mi gwrddais efo llawer o bobl sy’n siarad Manaweg, mi siaradais llawer o Fanaweg, ac mi weles cryn dipyn o’r ynys. Mi gasglais llawer o wybodaeth […]

Also posted in Language, Travel Leave a comment

Newyddion

Dw i wedi bod yn brysur yn ddiweddar -es i i’r Bala efo ffrindiau prifysgol ddoe, a neithiwr roedd parti yn nhŷ un o fy ffrindiau o gôr cymunedol. Nos Wener ymunais â’r Côr Dysgwyr Cymraeg, ac roedden nhw’n dathlu eu llwyddiant yn Eisteddfod Môn. Nos Iau roedd ginio efo ffrindiau o fy nghwrs, ac […]

Also posted in General, Travel Leave a comment

Traethawd hir

Wel, dw i bron wedi gorffen fy nghwrs MA, heblaw ysgrifennu fy nhraethawd hir, a na fydd gen i darlithoedd eraill y blwyddyn ‘ma. Dw i’n gwneud traethawd ar y adfywiad Manaweg, a neithiwr mi gwrddais ag un o’r teuloedd sy’n siarad Manaweg gyda’n gilydd – ‘sdim llawer ohonynt. Ym Mis Mehefin a i i […]

Leave a comment

Astudiaethau

Yn ddiweddar dw i wedi bod yn brysur efo aseiniadau ar gyfer y prifysgol. Cyn diwedd y semestr hwn mae rhaid i mi ysgrifennu pedwar traethodau ac i baratoi dau gyflwyniad. Dw i’n wedi gwneud yr cyflwyniadau ac un o’r traethodau yn barod. Staidéar Le déanaí tá mé an-gnóthach le tascanna ar an ollscoil. Roimh […]

1 Comment

Newyddion

Dw i ddim wedi ysgrifennu unrhywbeth yma ers sbel – dw i wedi bod yn brysur efo fy astudiaethau. Bydd diwedd y semestr cyntaf yn cyrraedd cyn bo hir, ac mae gen i cryn dipyn o waith i wneud. Bydd arholiad seineg ar ôl Nadolig hefyd. Dw i wedi dysgu llawer o bethau diddorol a […]

Leave a comment

Yn ôl mewn addysg llawn amser

Mi gychwynodd y prifysgol yr wythnos hon efo wythnos groeso. Roedd gyfarfod groeso i’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ddoe, ac mi gwrddais i â mwyafrif y tiwtoriaid ieithyddiaeth ac â’r myfyrwyr eraill. Dim ond wyth, yn gynnwys fi, sy’n gwneud graddau meistr mewn ieithyddiaeth – pedwar Saesnes, Siapanes, Groeges ac Americanwr – sef dau […]

Also posted in General Leave a comment
%d bloggers like this: