Archive for the Category: Music

Clwb Iwcwlili

Roedd pedwar ohonon ni yn y clwb iwcwlili heno – tri myfyrwyr a fi. Mae myfyrwr, o Loegr, yn medru canu’r iwc yn dda, ac mae dau arall, o Tsieina, wedi dechrau canu’r iwc yr wythnos diwethaf. Mi wnaethon ni canu caneuon eithaf syml dan ni i gyd yn gwybod heb gormod o gordiau. Roedd […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Digonedd o gorau

Y bore ‘ma mi wnes i tipyn bach o waith, ac yn y prynhawn mi wnes i canu yn y côr MS. Gyda’r nos mi wnes i canu yn côr gwirion, ac roedd aelod newydd yna – ffrind i mi o’r grŵp sgwrsio Ffrangeg. Mi wnaeth o dysgu ni cân yn yr Almaeneg, ac mi […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Ffrangeg a Iwcailis

Ro’n i’n ar fin mynd i’r grŵp sgwrsio Ffrangeg heno pan ges i neges testun o’r hogyn sy’n rhedeg y grŵp iwcalili yn gofyn i mi i helpu efo gwers iwcalili yn y prifysgol. Felly es i yno ac mi wnes i helpu tipyn bach. Roedd y gwers yn Siamber Cyngor y prifysgol – ystafell […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Sesiynau

Roedd sesiwn da yn fy nhŷ y prynhawn ‘ma efo tri ohonon ni yn canu’r cymysgedd arferol o gerddoriaeth o Ynys Manaw, o’r Alban ac o Iwerddon. Ar ôl canu yn y côr cymuned yn yr hwyr, mi es i adref, ac ro’n i’n meddwl am fynd i sesiwn cerddoriaeth yn y Skerries, tafarn fach […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Dydd diog

Mi wnes tipyn bach o waith y bore ‘ma, ac ar ôl cinio mi wnes i dysgu mwy o Lydaweg, mi wnes ymarfer fy medrau sircas, ac mi wnes i canu’r gitâr, y piano a rhyw offer eraill. Mi wnes i dechrau sgwennu cân newydd hefyd – cân y fydd yn cymysgu diarhebion, ymadroddion a […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Work Leave a comment

Dydd llawn cerddoriaeth

Y bore ‘ma mi wnes i canu recorders efo cyfeillion yn nhŷ haf un o aelodau y grŵp. Ar ôl cinio mi wnes canu yn y Côr MS, grŵp o bobl sy’n codi arian ar gyfer Cymdeithas y Parlys Ymledol Gogledd Cymru. Mae rhai o aelodau y côr ‘ma yn canu yn y Côr Cymuned […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Clwb Iwcalili

Heno mi es i i’r grŵp sgwrsio Ffrangeg yn gytanf, ond doedd neb arall yno, felly mi wnes i sgwenu e-bost hir. Pan ro’n i’n ar fin gadael am 8 o’r gloch mi ddaeth ddau arall, ond mi wnes i ddim aros gan ro’n i’n ar y ffordd i’r clwb iwcalili yn y tafarn Groegeg. […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Cerddoriaeth

Fel arfer, mi wnes i tipyn bach o waith y bore ‘ma – mi wnes i ateb e-byst a rhoi recordiadau newydd ar y tudalen ymadroddion Sinhaleg – ac roedd sesiwn cerddoriaeth yma yn y prynhawn. Roedd tri ohonon ni yma y prynhawn ‘ma yn chwarae amrywiad o offerynau a cherddoriaeth. Gyda’r hwyr mi es […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Work Leave a comment

Dydd amlieithog

Dydd eitha nodweddiadol oedd ddoe efo tipyn bach o waith yn bore, ac yn y prynhawn mi wnes i ymarfer y piano, y gitár ac offerynnau eraill, ac mi wnes i dysgu tipyn bach mwy o Lydaweg. Gyda’r nos mi wnes i darllen, a gwilio rhaglen teledu arlein. Heno roedd tri ohonon ni yn yr […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Studies, Work Leave a comment

Laa aashagh

Cha ren mee mooarane jea – beggan obbyr, baggan cliaghtey kiaull as beggan lhaihderys, shen ooilley. V’eh grianagh ‘sy voghrey, as mooirjeenagh ‘syn ‘astyr. I didn’t do a lot yesterday – a bit of work, a bit of music practise and a bit of reading, that’s all. It was sunny in the morning, and cloudy […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in English, Gaelg, General, Language, Work Leave a comment