Archive for the Category: General

Sgwrs a barddoniaeth

Mi ddaeth ffrind o’r côr cymuned i’r grŵp sgwrsio ddoe, ac ro’n ni’n siarad am ac yn yr Almaeneg yn bennaf. Dw i ‘di anghofio llawer o fy Almaeneg, ond mae’n dod yn ôl erbyn hyn. Ar ôl hyn mi es i adref am dipyn o fwyd, ac yna mi es i Caffi Blue Sky […]

Also posted in Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Recordyddion

Bore ddoe mi es i i’r grŵp recordyddion, ond roedd dim ond dau ohonon ni yna – mi wnaeth un o’r aelodau angofio bod y grŵp yn cyfarfod ddoe – felly mi wnaethon ni penderfynu gohirio’r sesiwn hyd yr wythnos nesaf. Mi wnes i canu yn y côr MS yn y prynhawn, ac mi wnes […]

Also posted in Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Ffrangeg a iwcwlilis

Roedd dim ond tri ohonon ni yn y grŵp sgwrsio Ffrangeg heno – wel tri a hanner, a dweud y gwir – roedd un arall sy’n medru deall Ffrangeg ac sy’n methu ei siarad. Ar ôl awr o Ffrangeg mi es i i’r clwb iwcwlili yn y tafarn Groegeg. Roedd llai ohonon ni yna na’r […]

Also posted in Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Cerddoriaeth

Ar ôl brecwast y bore ‘ma mi wnes i taflu yr afalau olaf o’r afallen yn fy ngardd, ac yna mi es i i’r archfachnad. Roedd hi’n bwrw glaw mân ar y ffordd yna, ac ar y ffordd adref mi wnaeth hi’n dechrau treisio bwrw. Yn ffodus roedd gen i trywsus dal dŵr, felly do’n […]

Also posted in Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Sgwrsio

Heno mi wnaethon ni siarad am y Wyddeleg a llawer ieithoedd a phethau eraill yn y grŵp sgrwsio amlieithog. Yn Global Café ar ôl hyn mi wnes i cwrdd â myfyrwragedd o Gorea ac roedden nhw’n synnu i glywed fi yn dweud rhyw eiriau yn y Gorëeg – mi wnes i dysgu tipyn bach o […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Clwb Iwcwlili

Roedd pedwar ohonon ni yn y clwb iwcwlili heno – tri myfyrwyr a fi. Mae myfyrwr, o Loegr, yn medru canu’r iwc yn dda, ac mae dau arall, o Tsieina, wedi dechrau canu’r iwc yr wythnos diwethaf. Mi wnaethon ni canu caneuon eithaf syml dan ni i gyd yn gwybod heb gormod o gordiau. Roedd […]

Also posted in Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Grawnwin Digofaint

Heddiw mi wnes tipyn bach o waith a mi wnes canu’r gitâr, y piano a’r chwiban tun. Heno mi wnes i i’r prifygsol i weld y fflim ‘The Grapes of Wrath’ o 1940. Dw i ddim ‘di darllen y llyfr, a dyma’r tro cyntaf i mi gweld y ffilm. Roedd yn ddiddorol ac yn drist, […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Rwseg

Mi wnaethon ni siarad yn ac am Rwseg, ac yn y Gymraeg ac yn Saesneg, yn y grŵp sgwrsio amlieithog neithiwr. Ac ar ôl hynny mi es i i Global Café, a mi wnes i cwrdd â phobl o’r Eidal, o Wlad Belg ac o’r Ffindir, ac mi wnaethon ni siarad yn Saesneg yn bennaf, […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Dydd diog

Mi wnes tipyn bach o waith y bore ‘ma, ac ar ôl cinio mi wnes i dysgu mwy o Lydaweg, mi wnes ymarfer fy medrau sircas, ac mi wnes i canu’r gitâr, y piano a rhyw offer eraill. Mi wnes i dechrau sgwennu cân newydd hefyd – cân y fydd yn cymysgu diarhebion, ymadroddion a […]

Also posted in Cymraeg, English, Language, Music, Work Leave a comment

Anturiau yn y gegin

Mi wnes i ceisio rhywbeth gwahanol am ginio heddiw – cyw iâ efo pesto newydd, pasta ŵy newydd a salad. Mi wnes i’r pesto efo brenhinllys, cnau pinwydden a chaws parmesan, ac roedd berw’r dŵr a thomatos yn y salad. Roedd yn eithaf blasus ac yn wahanol i’r pethau dw i’n arfer gwneud, ond mi […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment
%d bloggers like this: