Archive for the Category: Gàidhlig

Blwyddyn newydd dda!

Bloavezh mat / Šťastný nový rok / Blwyddyn newydd dda i chi i gyd / Einen guten Rutsch ins neue Jahr / Happy New Year to you all / Bonne année / Athbhliain faoi mhaise daoibh / Blein Vie Noa / Bliadhna mhath ùr / Blydhen Nowydh Da / С Новым Годом / Срећна Нова […]

Also posted in Brezhoneg, Český, Cymraeg, Deutsch, English, Français, Gaeilge, Gaelg, General, Kernewek, Language, Русский язык, српски Leave a comment

Air ais anns a’ Chuimrigh

Thàinig mi air ais dhan a’ Chuimrigh oidhche Shathairne an déidh seachdain math dha rìreabh ann an Sabhal Mòr Ostaig. Rinn mi cùrsa Òrain Ghàidhlig ri Christine Primrose, agus bu mhór a chòrd e rium. Bha tri duine deug anns a’ chlas à Alba, ‘nam Ghearmailt, às na Stàitean Aonaichte, agus à Sasann. Chan robh […]

Also posted in English, Language, Music, Travel Leave a comment

Deireadh an cùrsa

Chrìoch an cùrsa an-dè agus dh’fhàg feadhainn againn. San oidhche chruinnich sinn ann an Cafaidh Ostaig agus sheinn sinn òrain le chèile. An uair sin chaidh feadhainn againn gu taigh-òsta Àird a’ Bhàsair airson deoch no dhà. Air an t-slighe air ais sheinn sinn òrain glè aisealaiche ann an Albais. The course finished yesterday and […]

Also posted in English, Language, Music Leave a comment

Roag, Port Rìgh agus Flòdaigearraidh

An-dè an dèidh lòn chaidh sinn air sgrìob timcheall an eilean. An toiseach chaidh sinn gu Roag agus chunnaic sinn seann-chroit teaghlaich Màiri Anna. An uair sin chaidh sinn gu Port Rìgh gus dinnear a ith ann taigh-òsta, agus gu Flòdaigearraidh. Bha seòrsa de chèilidih ann ann am Flòdaigearraidh, agus sheinn sinn òrain agus fuinn […]

Also posted in English, Language, Music, Travel Leave a comment

Leabhraichean, seisean agus banais

An-raoir bha tachartas chun leabhraichean ùra a’ chur air bhog – leabhar bàrdachd anns a’ Bheurla agus a’ Ghàidlig le Meg Bateman, ceachdadair ann an Sabhal Mòr Ostaig, agus nobhail ficsean saidheansail le Tim Armstrong, neach-rannsachaidh anns a’ cholaiste. Leugh iad bho na leabhraichean agus dh’fhreagair iad ceistean mu dhèidhinn na leabhraichean agus am pròiseas […]

Also posted in English, Language, Music, Poetry Leave a comment

Cuirm-chiùil

Bha cuirm-chiùil samhaidh ann an-raoir le Màiri Anna, Finlay Wells agus Lorne MacDougall. Sheinn Màiri Anna òrain le com-pàirt na fir, agus ‘na aonrachd, agus sheinn na fir le chéile agus ‘nam aonrachd. Tha buaidh aig Finaly air an ghiotàr, agus tha buaidh aig Lorne air an phìob agus air an fhideag. Sheinn an clas […]

Also posted in English, Language, Music Leave a comment

Braon

Bha seisean math ann anns an Talla Mhòr an-raoir, agus sheinn mi an fhideag ìseal agus an bodhrán. Bha mi i mo leapaidh mu aon uair deug, ach bha daoine eile a’ seinn gu dhà uair, agus bha iad uabhasach sgìth an-diugh. Bha madainn bhraonaich ann an-diugh, ach tha i nas tiorma a-nis. Dh’ionnsich sinn […]

Also posted in English, Language, Music Leave a comment

Òrain Ghàidhlig

Thòisich an cursa maidainn an-diugh agus rinn sinn cuig òrain an-diugh: Seo mar Rachinn Fhèin is Thu, Seoc a’ Bhàigh, Dà Thàbh air an Fharaidh, Ceud Soiridh, Ceud Fàilte, agus Till an Crodh, Dhonnchaidh. Tha ceithir daoine dheag againn anns an clas à Alba, à Èirinn, òn Stàitean Aonichte, à Canada, òn t-Seapan agus òn […]

Also posted in English, Language, Music Leave a comment

Sabhal Mòr Ostaig

Dh’fhàg mi an Gearasdan aig meadhan-latha an-diugh, agus chaidh mi air an trèan gu Mallaig. Tha latha soillear grianach ann agus bha na seallaidhean math dha-rìribh. Chaidh mi air an aiseag bho Malliag gu Armadal, agus ansin choisich mi gu Sabhal Mòr Ostaig, mar chan eil busan ann DiDòmhnaich. Tha mi ann Sabhal Mòr Ostaig […]

Also posted in English, Language, Music, Travel Leave a comment

An Gearasdan

Dh’éirigh mi pailt ro mhoch madainn an-diugh agus bha mi air an trèan aig sia uairean. Ràinig mi dhan Ghearasdan ochd uairean nas fhaide, agus tha mi a’ fuireach ann Leabaidh is Lìte fasig air meadhan a’ bhaile anochd. Dh’ith mi isbeanan agus sliseagan bho bhùth sliseagan airson mo dhinnear. Cha robh i ro dhaor, […]

Also posted in English, Gaeilge, Language, Travel Leave a comment
%d bloggers like this: