Archive for the Category: Work

Fir Scaanagh 2

Va ny Fir Scaanagh ard-yindyssagh, feer aitt as arraneyderyn mie erskyn towse. Ghow ad arraneyn smooinaghtagh as ommidjagh lesh skeealyn giare eddyr oc. Va taitnys vooar aym. Jea hie mee dys Llangefni er Anglesey dys cooney caarjyn ta gleashagh thie dys Reading ayns Sostyn. Dynion Bwganod 2 Roedd y Dynion Bwganod yn wych dros ben […]

Also posted in Music Leave a comment

Traethawd hir

Yr wythnos hon mi orffennes y trydedd fersiwn fy nhraethawd hir, ac mi es i weld fy nhiwtor i siarad amdano. Ers hynny dw i wedi bod yn meddwl am pa bethau sy angen newid neu wella ynddo, ond mae rhaid i mi aros tan Ddydd Mercher i glywed beth mae nhiwtor yn meddwl amdano. […]

Also posted in General, Studies Leave a comment

Rhyddid

Ddydd Gwener yr wythnos diwethaf oedd fy nydd olaf yn y swyddfa. Bellach mae gen i rhyddid canolbwyntio ar y pethau ydw i’n mwynhau, sef Omniglot, cerddoriaeth, ieithoedd ayyb. Mae hi’n teimlo yn wych gallu dianc oddiar fy nesg. Nos Iau yr wythnos hon, roedd parti gadael ar nghyfer i, ac ar gyfer un o’r […]

Also posted in General, Music Leave a comment

Newidiadau

Efallai bydd newidiadau mawr yn fy mywyd cyn bo hir – hyd nawr fy mhrif waith roedd rhoi testunau wedi eu cyfieithu ar wefannau, ond bellach mae’r cyfieithwyr yn gallu rhoi eu cyfieithiadau yn syth ar y gwefannau hebdda i. Does dim digon o waith arall ‘da fi i wneud, felly mae’r cwmni lle dw […]

Leave a comment

Partis a chyngherddau

Nos Mercher, es i barti yn y Canolfan Iwerddon Hammersmith. Canais dair gân gyda’r grŵp canu ac roedd grwpiau eraill yn dawnsio neu yn chwarae cerddoriaeth. Naethon y plant drama bach ac roedd Siôn Corn yn y man hefyd. Mwynheuais fy hunan yn fawr. Roedd parti Nadolig yn y swyddfa Nos Wener. Roedd y thema […]

Also posted in Music Leave a comment

Digwyddiadau yr wythnos

Nos Lun yr wythnos hon, canais yn yr orsaf danddaearol Hammersmith gyda’r grŵp canu o’r Canolfan Iwerddon Hammersmith. Codon, a’r grŵp hŷn pwy canodd gynt yn y dydd, dri chant o bunnoedd ar gyfer Ysbyty Sant Bartholomew. Canon pum caneuon tairgwaith bob un – pedwar yn Saesneg, ac un, Silent Night, yn Saesneg, Gwyddeleg a […]

Also posted in General, Music Leave a comment

Ble mae’r swyddfa?!

Ddydd Mercher, y dydd ydw i’n gweithio yn y swyddfa, adawais y tŷ fel arfer ond es i yn y cyfeiriad yr hen swyddfa. Sylweddolais fy nghamgymeriad yn y diwedd, a brysiais i ffwrdd yn y cyfeiriad dirgroes. Pan cyrhaeddais yn y swyddfa newydd, gwrthododd y drws i agor achos roedd problem gyda fy ngherdyn […]

Leave a comment

Swyddfa newydd

Dydd Gwener yr wythnos hon, symudon ni, yr Adran Busnes Rhyngrwyd, i ein canolfan newydd – symudodd y myfyrwyr a’r athrawon ar ôl gwyliau hanner tymor y mis diwethaf, a symudan yr adrannau eraill yn ystod yr wythnosau nesa. Cyn hynny, roedd y coleg, yr ysgol saesneg fel iaith estron, y lletyau ar gyfer y […]

Leave a comment

Gwerthusiad

Cefais i werthusiad ffurfiol yn y swyddfa heddiw, am y tro cynta erioed. Cyn hynny, na pheidiodd fy rheolwr gyda stwff fel ‘ny, ond mae rheolwr newydd bellach, ac mae e eisiau derbyn steil rheolaeth mwy ymarferol, fel gwneud gwerthusiadau yn eitha aml. Mae’r cwmni’n mynd yn fwy gorfforedig, dw i’n meddwl, a dyna un […]

Leave a comment
%d bloggers like this: