Archive for the Category: Music

Digonedd o gorau

Y bore ‘ma mi wnes i tipyn bach o waith, ac yn y prynhawn mi wnes i canu yn y côr MS. Gyda’r nos mi wnes i canu yn côr gwirion, ac roedd aelod newydd yna – ffrind i mi o’r grŵp sgwrsio Ffrangeg. Mi wnaeth o dysgu ni cân yn yr Almaeneg, ac mi […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Ffrangeg a Iwcailis

Ro’n i’n ar fin mynd i’r grŵp sgwrsio Ffrangeg heno pan ges i neges testun o’r hogyn sy’n rhedeg y grŵp iwcalili yn gofyn i mi i helpu efo gwers iwcalili yn y prifysgol. Felly es i yno ac mi wnes i helpu tipyn bach. Roedd y gwers yn Siamber Cyngor y prifysgol – ystafell […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Sesiynau

Roedd sesiwn da yn fy nhŷ y prynhawn ‘ma efo tri ohonon ni yn canu’r cymysgedd arferol o gerddoriaeth o Ynys Manaw, o’r Alban ac o Iwerddon. Ar ôl canu yn y côr cymuned yn yr hwyr, mi es i adref, ac ro’n i’n meddwl am fynd i sesiwn cerddoriaeth yn y Skerries, tafarn fach […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Dydd diog

Mi wnes tipyn bach o waith y bore ‘ma, ac ar ôl cinio mi wnes i dysgu mwy o Lydaweg, mi wnes ymarfer fy medrau sircas, ac mi wnes i canu’r gitâr, y piano a rhyw offer eraill. Mi wnes i dechrau sgwennu cân newydd hefyd – cân y fydd yn cymysgu diarhebion, ymadroddion a […]

Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Work Leave a comment

Dydd llawn cerddoriaeth

Y bore ‘ma mi wnes i canu recorders efo cyfeillion yn nhŷ haf un o aelodau y grŵp. Ar ôl cinio mi wnes canu yn y Côr MS, grŵp o bobl sy’n codi arian ar gyfer Cymdeithas y Parlys Ymledol Gogledd Cymru. Mae rhai o aelodau y côr ‘ma yn canu yn y Côr Cymuned […]

Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Clwb Iwcalili

Heno mi es i i’r grŵp sgwrsio Ffrangeg yn gytanf, ond doedd neb arall yno, felly mi wnes i sgwenu e-bost hir. Pan ro’n i’n ar fin gadael am 8 o’r gloch mi ddaeth ddau arall, ond mi wnes i ddim aros gan ro’n i’n ar y ffordd i’r clwb iwcalili yn y tafarn Groegeg. […]

Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Cerddoriaeth

Fel arfer, mi wnes i tipyn bach o waith y bore ‘ma – mi wnes i ateb e-byst a rhoi recordiadau newydd ar y tudalen ymadroddion Sinhaleg – ac roedd sesiwn cerddoriaeth yma yn y prynhawn. Roedd tri ohonon ni yma y prynhawn ‘ma yn chwarae amrywiad o offerynau a cherddoriaeth. Gyda’r hwyr mi es […]

Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Work Leave a comment

Dydd amlieithog

Dydd eitha nodweddiadol oedd ddoe efo tipyn bach o waith yn bore, ac yn y prynhawn mi wnes i ymarfer y piano, y gitár ac offerynnau eraill, ac mi wnes i dysgu tipyn bach mwy o Lydaweg. Gyda’r nos mi wnes i darllen, a gwilio rhaglen teledu arlein. Heno roedd tri ohonon ni yn yr […]

Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Studies, Work Leave a comment

Laa aashagh

Cha ren mee mooarane jea – beggan obbyr, baggan cliaghtey kiaull as beggan lhaihderys, shen ooilley. V’eh grianagh ‘sy voghrey, as mooirjeenagh ‘syn ‘astyr. I didn’t do a lot yesterday – a bit of work, a bit of music practise and a bit of reading, that’s all. It was sunny in the morning, and cloudy […]

Also posted in English, Gaelg, General, Language, Work Leave a comment

Possan ynseydee çhengey

Va tree ain ec y possan ynseydee çhengey jea, as loayr shin ayns y Vaarle, y Vretnish as y Rangish. Ta doghys aym dy vee tooilley sleih ayn Jemayrt. Ny yei shen hie mee dys cloie enmyssit ‘I’m with the band’ ‘syn ollooscoill. Cloie mychione possan kiaullee lesh olteynyn voish Sostyn, Nablin, Bretin as Nerin […]

Also posted in English, Gaelg, General, Language Leave a comment