Archive for the Category: Music

Air ais anns a’ Chuimrigh

Thàinig mi air ais dhan a’ Chuimrigh oidhche Shathairne an déidh seachdain math dha rìreabh ann an Sabhal Mòr Ostaig. Rinn mi cùrsa Òrain Ghàidhlig ri Christine Primrose, agus bu mhór a chòrd e rium. Bha tri duine deug anns a’ chlas à Alba, ‘nam Ghearmailt, às na Stàitean Aonaichte, agus à Sasann. Chan robh […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in English, Gàidhlig, Language, Travel Leave a comment

Argraffydd newydd

Ddoe roedd dim ond dau ohonon ni yn y sesiwn yma, ac mi wnaethon ni canu alawon o Ynys Manaw yn bennaf. Doedd dim ymarfer y côr cymuned oherwydd hanner tymor ydy’r wythnos ‘ma. Gyda’r nos mi wnes aros gartref ynhytrach na mynd i’r sesiwn yn y Skerries. Heddiw mi ddaeth yr argraffydd newydd mi […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Caneuon, dawns a bwyd

Bore ddoe mi wnes i tipyn bach o waith ar Omniglot – wi wnes i ateb e-byst yn bennaf, fel arfer. Tua hanner dydd mi es i i’r prifysgol i weld perfformiadau gan myfyrwyr presennol yr adran Astudiaethau Asia Dwyrain. Mi wnaethon nhw perfformio tipyn bach o opera Beijing yn Mandarineg a Saesneg, ac mi […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language, Travel, Work Leave a comment

Sesiynau

Prynhawn ddoe roedd sesiwn cerddoriaeth da yn fy nhŷ, ac ar ôl cinio mi es i i’r côr cymuned. Yr wythnos ‘ma mi wnaethon ni canu caneuon yn Saesneg, Xhosa a Georgeg. Ar ôl hyn mi es i adref, ac yna i sesiwn cerddoriaeth gwerin yn y Skerries. Dyma’r tro cyntaf i mi mynd i’r […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Cyngerdd

Neithiwr es i i gynerdd yn y Caffi Blue Sky. Rhan o’r gŵyl barddoniaeth ydoedd, a dathliad cerddorol o waith Charles Causley, bardd o Gernyw. Yn anffodus mi fethodd un o’r perfformwr, Jim Causley o Ddyfnaint, yn dod, felly roedd dim ond dau berfformwyr – Julie Murphy a Ceri Owen Jones. Cantores o Essex yn […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, Language Leave a comment

Cerddoriaeth a glaw

Mi wnes i gweithio bore ddoe, ac ar ôl cinio mi wnes canu rhyw alawon ar offer gwahanol. Mi wnes i parhau sgwenu fy nghân newydd hefyd, ac mae gen i pedwar pennill, mwy neu lai, erbyn hyn, ond dw i ddim yn siŵr am alaw eto. Mi wnaeth hi’n bwrw glaw trwn yn y […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Sgwrs a barddoniaeth

Mi ddaeth ffrind o’r côr cymuned i’r grŵp sgwrsio ddoe, ac ro’n ni’n siarad am ac yn yr Almaeneg yn bennaf. Dw i ‘di anghofio llawer o fy Almaeneg, ond mae’n dod yn ôl erbyn hyn. Ar ôl hyn mi es i adref am dipyn o fwyd, ac yna mi es i Caffi Blue Sky […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Recordyddion

Bore ddoe mi es i i’r grŵp recordyddion, ond roedd dim ond dau ohonon ni yna – mi wnaeth un o’r aelodau angofio bod y grŵp yn cyfarfod ddoe – felly mi wnaethon ni penderfynu gohirio’r sesiwn hyd yr wythnos nesaf. Mi wnes i canu yn y côr MS yn y prynhawn, ac mi wnes […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Ffrangeg a iwcwlilis

Roedd dim ond tri ohonon ni yn y grŵp sgwrsio Ffrangeg heno – wel tri a hanner, a dweud y gwir – roedd un arall sy’n medru deall Ffrangeg ac sy’n methu ei siarad. Ar ôl awr o Ffrangeg mi es i i’r clwb iwcwlili yn y tafarn Groegeg. Roedd llai ohonon ni yna na’r […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment

Cerddoriaeth

Ar ôl brecwast y bore ‘ma mi wnes i taflu yr afalau olaf o’r afallen yn fy ngardd, ac yna mi es i i’r archfachnad. Roedd hi’n bwrw glaw mân ar y ffordd yna, ac ar y ffordd adref mi wnaeth hi’n dechrau treisio bwrw. Yn ffodus roedd gen i trywsus dal dŵr, felly do’n […]

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
Also posted in Cymraeg, English, General, Language Leave a comment