Archive for the Category: Poetry

Leabhraichean, seisean agus banais

An-raoir bha tachartas chun leabhraichean ùra a’ chur air bhog – leabhar bàrdachd anns a’ Bheurla agus a’ Ghàidlig le Meg Bateman, ceachdadair ann an Sabhal Mòr Ostaig, agus nobhail ficsean saidheansail le Tim Armstrong, neach-rannsachaidh anns a’ cholaiste. Leugh iad bho na leabhraichean agus dh’fhreagair iad ceistean mu dhèidhinn na leabhraichean agus am pròiseas […]

Also posted in English, Gàidhlig, Language, Music Leave a comment

When you get to jiggit

This is a little ditty I came up with recently and which incorporates the old sheep scoring numbers and a bit about their history. I first discovered these numbers in a book about Cumbrian dialect in Lancaster library one day many years ago while I was waiting for my train home from school. The numbers […]

Also posted in Language, Music Leave a comment
%d bloggers like this: