Author Archives: Simon

Ieithydd ac ysgrifennwr amlieithog ydw i efo diddordeb mawr yn yr ieithoedd Celtaidd. Is teangeolaí agus scríbhneoir ilteangach mé le suim mór sna teangacha Ceilteacha.

Telyn newydd / New Harp

s

Mae fy nhelyn newydd wedi cyrraedd y bore ‘ma. Telyn efo 34 tannau o’r enw Ossian Clarsach gan Tim Hampson ydy hi. Pan ro’n i yn Plymouth dwy wythnos yn ôl yn ymweld â fy chwaer, mi es i i Bere Ferrers, nid mor bell o Plymouth, i gwrdd â Tim Hampson ac i weld […]

Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Les mot de la semaine

s

français English Cymraeg l’étui (m) à lunettes glasses/spectacle case blwch/castan/cas sbectol la bannière Web web banner baner we le budget budget cyllideb le découvert budgétaire budget deficit diffyg cyllidebol le découvert overdraft gorddrafft gorgodiad dyled cyfrif à découvert in the red yn y coch promouvoir to promote dyrchafu rhoi dyrchafiad être promu(e) to be promoted […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg le fossoyeur gravedigger torrwr beddau la fosse pit; grave pwll; twll; bedd le fossé ditch; gap ffos; twll la fosse d’orchestre orchestra pit pwll cerddorfa la fosse septique septic tank tanc carthion le canot de sauvetage lifeboat bad achub l’aube (f) dawn gwawr le lave-vaiselle dishwasher (machine) peiriant golchi llestri le plongeur […]

Cymraeg, English, Français, Language 1 Comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg ADN (L’acide désoxyribonucléique) DNA (Deoxyribonucleic acid) DNA (asid deocsiriboniwcleig) la salive saliva poer roux; roquin red-haired pengoch noisette hazel (eye colour) gwinau; brown golau l’œil au beurre noir; l’œil poché black eye llygad du aux yeux troubles bleary-eyed â llygaid molog/molglafaidd

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg la honte shame cywilydd; gwarth avoir honte de qch to be ashamed of sth cywiliddio; teimlo cywilydd; bod â chywilydd faire honte à qn to make sb feel ashamed codi cywilydd ar rywun; cywilyddio rhywun honte à vous ! shame on you! rhag cywilydd ichi! shameless éhonté, effronté (without shame); impudique (immodest) […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg la plate-forme électorale hustings llwyfan etholiad; hustyngau défraîchi; en mauvais état; écorné tatty aflêr être en lambeaux to be in tatters bod yn llarpiau / yn garpiau / yn gareiau le champ de force force field maes grym le groupe de réflexion think thank seiat ddoethion revendiquer to claim (land, right, title) […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg braiser; cuire à l’étouffée to braise mudstiwio; brwysio bœuf braisé/mode/en daube braised beef cig eidion wedi ei frwysiedig faire une purée de (pommes de terre) to mash (potatoes) mwtro/stwnsio/stompio (tatws) une purée de pommes de terre mashed potatoes tatws stwmp/stwmsh; stwnsh tatws le joint de culasse gasket gasged casser/griller un joint de […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de le semaine

s

français English Cymraeg appuyer sur le champignon; mettre les gaz to put one’s foot down (to accelerate) rhoi dy droed ar y sbardyn; cyflymu mettre les pieds dans le plat to put one’s foot in it rhoi’ch troed ynddi; cael caff gwag faire de son mieux to put one’s best foot forward rhoi’r troed gorau […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg le flûteau; le flûtiau; le pipeau penny/tin whistle chwiban dun; chwisl dun le sifflet whistle (object) chwibanogl; chwiban siffler; siffloter to whistle chwibanu siffler un air to whistle a tune chwibanu alaw le sifflement whistle (sound) chwiban pousser un sifflement to give a whistle chwibanu la cornemuse bagpipes pibgod; bagbib; brochbib jouer […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg le gourvernail (ship’s) wheel llyw (llong) le volant steering wheel llyw; olwyn lywio le sabot de Denver wheel clamp clamp olwyn la pince; l’étau à main (m) clamp clamp; creffyn; craff serrer; cramponer to clamp (hold firmly) clampio; gwasgu fixer qch à qch to clamp sth to sth clampio rhyb i ryb

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment
%d bloggers like this: