Author Archives: Simon

Ieithydd ac ysgrifennwr amlieithog ydw i efo diddordeb mawr yn yr ieithoedd Celtaidd. Is teangeolaí agus scríbhneoir ilteangach mé le suim mór sna teangacha Ceilteacha.

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg la fiche flash card cerdyn fflach le dispositif d’écoute; le micro caché bug (listening device) le bogue bug (computer) nam; diffyg le virus; le microbe bug (germ) byg; clust l’insecte (m); la bestiole bug (insect) pryf mangeable edible (palatable) bwytadwy comestible edible (safe to eat) da i’w fwyta tremper to dunk gwlychu; […]

Cymraeg, English, Français Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg la charnière; le gond hinge colyn; colfach; crogfach le pot-de-vin bribe llwgrwobrwy; llwgrwobr; cil-dwrn acheter; soudoyer; offirir des pots-de-vin to bribe llygru; prynu; llwgrwobrwyo; rhoi cil-dwrn la corruption; la subornation bribery llwgrwobrwyaeth; llwgrwobrwyad la corruption corruption llygredd; llygredigaeth corrompu(e) corrupt (person) llygredig; llwgr corrompre to corrupt llygru; difetha le robinet à flotteur […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg les dentier dentures dannedd gosod le chantier building site safle adeiladu la dictature dictatorship unbennaeth; awtocratiaeth; teyrnlywodraeth le dictateur dictator unben; teyrn l’autocratie absolute dictatorship unbennaeth une quinzaine; quine jours; deux semaines fortnight pythefnos le dent de sagesse, le gros dent wisdom tooth cilddant olaf, cefnddant poser sa candidature pour to apply […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg le ragoût; stew stiw; lobsgóws (faire) mijoter; cuire en ragoût to stew stiwio; mud-ferwi le ragoût de mouton Irish stew lobsgóws; cawl; pwt y berw le pot-au-feu beef stew stiw eidion le navarin d’agneau lamb stew stiw oen le civet de cheveuil venison stew stiw fenswn/feneiswn le ragoût de légumes vegetable stew […]

Cymraeg, English, Français, Language 1 Comment

Telyn newydd / New Harp

s

Mae fy nhelyn newydd wedi cyrraedd y bore ‘ma. Telyn efo 34 tannau o’r enw Ossian Clarsach gan Tim Hampson ydy hi. Pan ro’n i yn Plymouth dwy wythnos yn ôl yn ymweld â fy chwaer, mi es i i Bere Ferrers, nid mor bell o Plymouth, i gwrdd â Tim Hampson ac i weld […]

Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Les mot de la semaine

s

français English Cymraeg l’étui (m) à lunettes glasses/spectacle case blwch/castan/cas sbectol la bannière Web web banner baner we le budget budget cyllideb le découvert budgétaire budget deficit diffyg cyllidebol le découvert overdraft gorddrafft gorgodiad dyled cyfrif à découvert in the red yn y coch promouvoir to promote dyrchafu rhoi dyrchafiad être promu(e) to be promoted […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg le fossoyeur gravedigger torrwr beddau la fosse pit; grave pwll; twll; bedd le fossé ditch; gap ffos; twll la fosse d’orchestre orchestra pit pwll cerddorfa la fosse septique septic tank tanc carthion le canot de sauvetage lifeboat bad achub l’aube (f) dawn gwawr le lave-vaiselle dishwasher (machine) peiriant golchi llestri le plongeur […]

Cymraeg, English, Français, Language 1 Comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg ADN (L’acide désoxyribonucléique) DNA (Deoxyribonucleic acid) DNA (asid deocsiriboniwcleig) la salive saliva poer roux; roquin red-haired pengoch noisette hazel (eye colour) gwinau; brown golau l’œil au beurre noir; l’œil poché black eye llygad du aux yeux troubles bleary-eyed â llygaid molog/molglafaidd

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg la honte shame cywilydd; gwarth avoir honte de qch to be ashamed of sth cywiliddio; teimlo cywilydd; bod â chywilydd faire honte à qn to make sb feel ashamed codi cywilydd ar rywun; cywilyddio rhywun honte à vous ! shame on you! rhag cywilydd ichi! shameless éhonté, effronté (without shame); impudique (immodest) […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

s

français English Cymraeg la plate-forme électorale hustings llwyfan etholiad; hustyngau défraîchi; en mauvais état; écorné tatty aflêr être en lambeaux to be in tatters bod yn llarpiau / yn garpiau / yn gareiau le champ de force force field maes grym le groupe de réflexion think thank seiat ddoethion revendiquer to claim (land, right, title) […]

Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment
%d bloggers like this: