Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la pédale pedal pedal
pédaler; aller à velo to pedal (a bicycle) pedlo; padlo
le lotissement (de logements sociaux) (council) estate (y)stad (dai cyngor)
la cité housing estate (y)stad o dai
courageux; brave; vaillant brave dewr; gwrol; glew; eofn
droit straight syth; union
les groseilles noires black currant(s) cyransen ddu (cwrens duon)
la haie hedge gwrych; clawdd
le noyau (fruit) stone carreg; cnewyllyn; dincodyn
la graine seed (of plant) hedyn
le pépin seed / pip (of fruit) dincodyn; carreg; hedyn
étudiant de première année; jeune recrue first year student; fresher; freshman glasfyfyriwr
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de le semaine

français English Cymraeg
la brise breeze awel
convenable; adéquat; apte suitable addas
la poterie pottery crochenyddiaeth; crochenwaith
sculpté; gravél ciselé carved cerfiedig; nadd
tailler; sculpter; grave; ciseler to carve cerfio; carfio; naddu
plongée diving plymio
luxuriant lush toreithiog; iraidd; ir
enflé; gonflé swollen wedi chwyddo
la cheville ankle ffêr; migwrn
le bord edge min; ymyl
le pare-choc bumper (on car) bymper; ffender
le course à travers champ cross-country (race) ras ar draws gwlad / traws gwlad
seul; solitaire lonely unig; digwmni
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
l’attaque d’apoplexie (f);
la congestion cérébral
stroke strôc; trawiad
avoir un accident vasculaire cérébral to have a stroke cael strôc / trawiad
caresser to stroke tynnu llaw; anwesu
le trait de génie stroke of genius fflach / strôc o athrylith
le coup de chance stroke of good luck tamaid / tipyn / strôc o lwc
aller se promener to go for a stroll mynd am dro
l’atrophie (f) atrophy gwywiad; edwiniad; crebachiad
la corbeille d’arrivée;
la corbeille de courriers à traiter;
le classeur pour le courrier entrant
in tray cawell derbyn; basged dderbyn
le courrier sortant out tray cawell allan
le plateau tray hambwrdd
le casier pigeon-hole twll colomen; cloer; colomendwll
cousin(e) au deuxième degré first cousin once removed plentyn eich cefnder/cyfnither
petit(e) cousin(e) second cousin cyfyrder (m); cyfyrderes (f)
enfant unique only child unig plentyn
le tonneau barrel (beer; wine) casgen; baril
la casque barrel (fish) casgen; baril
le baril barrel (oil) casgen; baril
l’animal empaillé;
l’animal en peluche
stuffed animal anifail stwffiedig
le cogneur; le malabar bruiser colbiwr; paffiwr
diriger to conduct (an orchestra) arwain; tywys(u)
le chef d’orchestre conductor tywyswr; tywysydd; arweinydd
l’entrepôt warehouse warws; stordy; strorfa
la taille size maint
le pic woodpecker cnocell y coed
marcher sur la chaussée to jaywalk croesi diofal
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le jeu de rôle role playing chwarae rhan, chwarae rôl
accepter les invraisemblances to suspend disbelief
nom à rallonge double-barrelled surname enw dwbl (baril)
fusil à canon double double-barrelled shotgun gwn haels dau/dwy faril, dwbl baril
l’épaule shoulder ysgwydd
l’omoplate (f); la scapulaire shoulder blade (human); scapular palfais; asgwrn palfais; crafell ysgwydd
le paleron shoulder blade (animal) palfais; asgwrn palfais; crafell ysgwydd
railler; se moquer de qn/qch;
se payer la tête de qn
to make fun of sb/sth gwneud hwyl/sbort am ben rhywun;
chwerthin am ben rhywun
(liquide) trouble cloudy (liquid) cymylog
furtif stealth lladraddaidd
interdit banned gwarharddedig
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la vapeur steam ager
la locomotive à vapeur steam engine peiriant ager, ager-beiriant
le presbytère vicarage ficerdy, persondy
le pasteur, le curé vicar ficer, ficar, person
moudre to mill malu
le jardin ouvrier allotment cyfran
animé lively bywiog
démolir to demolish (building) dinistrio; distrywio
interdire to ban gwahardd
lancer to launch lansio; gwthio
le taux de participation turnout cynulliad
le bureau de vote polling station gorsaf bleidleisio
la crue soudaine; la crue subite flash flood gorlifo yn sydyn; fflachlifo
la maison individuelle detached house tŷ ar wahân; tŷ sengl
la maison jumelée semi-detached house tŷ pâr
la maison en bande;
la maison mitoyennef
terraced house tŷ teras; tŷ rhes
le financement funding nawdd; noddiant
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de le semaine

français English Cymraeg
se demander to wonder rhyfeddu; synnu
le papier peint wallpaper papur wal
l’avoine (f) oat ceirchen
seul à seul; face à face one-to-one un i un; un ag un
le navire ship llong
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
ambulant travelling teithiol
crwydrol
vendeur ambulant travelling salesman trafaeliwr
trafeiliwr
marchand ambulant
commerçant ambulant
peddler / pedlar
street vendor
huckster
pedlar
pacmon
musicien ambulant busker clerwr
cerddor stryd
cerddor crwydrol
catastrophe ambulante walking disaster trychineb gerddol
enseignant itinérant peripatetic teacher athro peripatetig / teithiol / cylchynol
professeur remplaçant supply teacher athro llanw / athrawes lanw
péripatéticien(ne) peripatetic
streetwalker
crwydryn
putain; merch ddrwg
la cohérence consistency cysondeb
cysonder
principalement
surtout
mainly yn bennaf
gan mwyaf
souhaiter to wish (to do sth) dymuno (gwneud rhywbeth)
faire un vœu to make a wish
to wish for sth
dymuno
J’aimerais bien I wish! Mi hoffwn i
Byddai’n dda gen i
secours help; aid; rescue; relief cymorth
secourir to help; to aid; to assist cynorthwyo
helpu
aider to help; to assist cynorthwyo
helpu
la relecture proofreading darllen proflenni
cywiro proflenni
la rédaction (copy) editing golygu (copi)
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la myrtille blueberry; bilberry llusen
la canneberge canberry llugaeronen, cryglusen
la sauce à la canneberge cranberry sôs/saws llugaeron
féroce fierce ffyrnig, gwyllt
passer outre à to override mynd y tu hwnt; diystyru
les contraires s’attirent opposites attract croes yn denu
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le rouge à lèvres lipstick minlliw, lliwydd
le rouge, le rouge à joues rouge powdwr coch, rouge, gruddliw
la suie soot huddygl, parddu
être sur le cas to be on the case
dire qch sur un ton pince-sans-rire to say sth tongue in cheek dwueud rhwybeth â’ch tafod yn eich boch
dwueud rhwybeth â’ch tafod am eich dant
rappeler qch à qn to remind sb of sth atgoffa rhywun o rywbeth
dwyn rhywbeth i gof rhywun
l’Hôtel Matignon residence and offices of French Prime Minister
l’orchestre (m) stalls (in a theatre) seddau blaen
la fosse orchestra pit pwll cerddorfa
le balcon (dress) circle (in a theare) seddau’r cylch
cylch y boneddigion
y cylch cyntaf
la loge box (in a theatre) bocs, côr seddau
le lavabo, la cuvette de lavabo wash basin basn ymolchi
la prunelle sloe eirinen dagu
le gin à la prunelle sloe gin jin eirin
racler les fonds de tiroir to scrape the barrel crafu’r gasgen
le chevalier knight marchog
le cavalier knight (in chess) marchog
le plan d’urgence contingency plan cynllun at raid
cynllun wrth gefn
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Hajej, můj zlatoušku

One of my harps

Dnes jsem se naučil Česká píseň: “Hajej, můj zlatoušku”. To je záznam melodii hrál na harfu:

To je záznam mě zpívat tuto píseň:

Today I started learning the Czech song, “Hajej, můj zlatoušku”, which I think is a lullaby, as the title means something like “Sleep now my little golden one”.

I recorded the tune on the harp, and also recorded myself singing it unaccompanied.

This song comes from the book Třetí Výběr Českých a Moravských Písní (The Third Choice of Czech and Moravian Songs) by Helena Hasilová and Jiří Hasil, which a Czech friend gave me a few years ago.

The words are:

Hajej, můj zlatoušku hajej a spi,
zamhouři maličky očičky svý;
hajej, dadej, nynej, malej!
Zamhouři maličký očičky svý.

Hajej, můj andílku, hajej a spi,
matička kolíbá děťátko svý;
hajej, dadej, nynej, malej!
Hajej, můj andílku, hajej a spi.

Another recording of this song:

Here’s a translation:

Sleep, my little golden one, sleep.
Close your little eyes and sleep.

Sleep, my little angel, sleep.
Mummy is rocking her little child to sleep.

Thanks to Kája Beránková for help with the translation. Díky!

Český, English, Language, Music Leave a comment
%d bloggers like this: