Useful phrases in Võro

A collection of useful phrases in Võro. You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

Englishvõro kiilʼ (Võro)
WelcomeTere tulõmast
HelloTereq
How are you?
Fine thanks, and you?
Kuis lätt?
Aitjumma, häste, kuis hindal?
Long time no seeOlõ-i ammuq nännüq
What's your name?
My name is ...
Miä su nimi om?
Kia sa olõt?
Ma olõ ...
Where are you from?
I'm from ...
Kost sa peri olõt?
Ma elä ...
Pleased to meet youTorrõ tutvas saadaq
Good morningHüvvä hummogut
Good afternoonHüvvä lõunaaigo
Good eveningTere õdagust
Good nightÕdagust (when greeting)
Hüvvä õdagut (when saying goodbye)
GoodbyeHääd aigo / Hüvväste / Näemiq
Good luckHüvvä! Hääd ynnõ!
Cheers/Good health!Tehrü pääle!
Have a nice dayHüvva päivä!
Bon appetitHüvvä iso!
Bon voyageHüvvä reisi
I understandSaa arvo
I don't understandMa saa-i arvo
I don't knowMa ei tiiäq
Please speak more slowlyPallun kõnõlõ aigladsõmalt
Please say that againPallun ütle tuud viilkõrd
Please write it downPallun kir'ota tuu üles
Do you speak English?Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt?
Do you speak Võro?
Yes, a little
Kas sa kynõlat võro kiilt?
Jah, veidükene
How do you say ... in Võro?Kuis üteldäq ... võro keelen?
Excuse meAndkõ andis / Pallun vabanda
How much is this?Ku pall'o tuu mass?
SorryAndis
PleasePallun
Thank you
Response
Aiteh / Tennäsi
Pallõsi
Where's the toilet?Kon kimmerg om?
This gentleman/lady will pay for everythingSeo imänd/esänd tasos kõgõ iist
Would you like to dance with me?Kas sa tahtsiq tandsiq?
I miss you(Ma) igatse sinno
I love you(Ma) armasta sinno
Get well soonSaaq terves
Go away!Mineq ärq!
Leave me alone!Käü mu mant minemä! Jätäq mu ütsindä!
Help!
Fire!
Stop!
Appi!
Tuli! / Palas!
Lõpõdaq!
Call the police!Kutsuq politsei!
Merry Christmas
and Happy New Year
Rõõmsit joulupühhi ja hüvvä vahtsõt aastakka
Happy EasterHüvvi munnõpühhi
Happy BirthdayHüvvä sünnüpäävä / Pall'o õnnõ sünnüpääväs
One language is never enoughÜts' kiil olõ-i kunagiq küländ
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Muq hõl'omismassin om angõrit täüs

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Võro | Võro phrases | Võro numbers | Tower of Babel in Võro

Links

Other collections of Võro phrases
http://www.aboutlanguageschools.com/phrases/voro.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5ro_language

Phrases in Finnic languages

Estonian, Finnish, Võro

Phrases in other languages