Hello / Xin Chào / Salut / 你好

The place to introduce yourselves.
imbecilica
Posts: 177
Joined: Sun 19 Apr 2009 8:37 am

Hello / Xin Chào / Salut / 你好

Postby imbecilica » Tue 21 Apr 2009 8:19 pm

ENG: Hello! My real name is Chung Van Dao and I'm turning 18 this year. I am currently studying at Curtin University in Perth, Australia. I like learning languages and would like to learn Cantonese, Spanish, Italian and Korean or Japanese.

FRE: Salut! Je m'appelle Chung Van Dao et j'aurai 18 ans cette année. J'assiste à l'université de Curtin à Perth, Australie. J'aime bien apprendre les langues vivantes de qui j'ai envie d'apprendre le cantonais, l'espagnole, l'italien et le coréen ou le japonais.

VIE: Xin chào các bạn. Tên Việt của tôi là Đào Chung Văn và năm nay được 18 tuổi. Tôi đang học tại trường Đại Học Curtin ở thành phố Pợc, Úc. Tôi rất thích học ngôn ngữ và sau nầy có ý định học thêm tiếng Quảng Đông, Tây Ban Nha, Ý và một trong hai tiếng Hàn hoặc Nhật.

CHN: 你好吗?我的名字是饶敬武,我今年十八岁。我是大学生在Curtin University, 珀斯, 澳大利亚。我喜欢学言语,我要学广东语,西班牙语,意大利语还有韩还是日本语。

P.S: Sorry for my bad French and Chinese, I'm not quite as advanced with those as I am with the other two.
Clicky > My BLOG

User avatar
ILuvEire
Posts: 332
Joined: Sun 19 Apr 2009 10:42 am
Location: Austin, TX, USA
Contact:

Re: Hello / Xin Chào / Salut / 你好

Postby ILuvEire » Tue 21 Apr 2009 9:38 pm

Hoan nghênh!
dansk - italiano - esperanto - Deutsch - português - tiếng Việt - עברית - ‘ōlelo Hawai‘i - ελλινικά - العربية - 中文 - íslenska


Return to “Introductions”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest