Sunshine

My Welsh course finished a midday today, after which we had the obligatory group photos on the steps outside the main entrance. We were then presented with certificates for completing the course which mention that we have earned 40 credits for it. Unlike many of my classmates, I’m not doing any of the online courses offered by Lampeter, so these credits aren’t much use to me at the moment.

Mae fy ngwrs Cymraeg wedi gorffen am hanner dydd heddiw. Wedyn mae rhywun wedi tynnu lluniau o’r grwp i gyd ar y grisiau tu allan y priffynedfa. Cawson ni ein tystysgrifau ar ôl hynny.

A number of speeches were made, then two new books were launched – Teach Yourself Welsh Conversation and Teach Yourself Welsh Grammar, the authors of which are members of the Welsh Department at Lampeter. A buffet lunch was also provided, after which most people made their escape, though a few are coming back next week for another Welsh course.

Mae nifer o areithiau wedi’u wneud, ac yna roedd dau llyfrau newydd wedi’u lansio – Teach Yourself Welsh Conversation a Teach Yourself Welsh Grammar – mae’r awduresau ohonyn nhw yn aelodau yr Adran Cymraeg yn Llambed. Roedd cinio bwffe ar gael, ac wedyn dihangodd y mwyafif y myfyfrwyr, ond bydd rhai ohonyn nhw yn dod nôl yr wythnos nesa i wneud cwrs Cymraeg arall.

I have really enjoyed this course and have particularly enjoyed speaking Welsh to other people. I’ll be returning to Brighton tomorrow and will be back at work on Monday.

Dw i’n wedi mwynhau’r cwrs yma yn dda iawn, a dw i’n wedi mwynhau siarad Cymraeg gyda bobl arall yn enwedig. Yfory dw i’n mynd nôl i Frighton, a bydda i’n gweithio un waith eto o ddydd Llun.

This entry was posted in Language, Travel, Welsh.

3 Responses to Sunshine

 1. Joe DeRose says:

  Congratulations, Simon!

  — Joe / Atlanta / USA

 2. TJ says:

  Comhghardeas 🙂

 3. Simon says:

  Thanks Joe.

  Go raibh maith agat a TJ.

%d bloggers like this: