Lampeter

I arrived in Lampeter yesterday evening after a long train and bus journey. After dumping my bags in my room – I’m staying in one of the university residences – I had wander around the town. There wasn’t many people about and only a few of the pubs and restaurants were open. I eventually found a fish and chip place that was open and had dinner there.

Photo of the hall of residence where I'm staying during the course

Cyraeddais i yn Lambed neithiwr ar ôl taith hir ar y trên ac ar y bws. Rhoddais magiau yn fy ystafell – dw i’n aros yn lety y brifysgol – ac yna es i am dro o gwmpas y dre. Doedd dim llawer o bobl ar y strydoedd ac oedd mwyafrif y siopau a bwyty ar gau. Or diwedd o’n i dod âr hyd o fwyty pysgod a sglods a ches fy swper yno.

This morning I meet the other people on the course – there’s about 25 of us, I think – and registered, which invovled filling in loads of forms. I was initially put in the intermediate class, but moved up to the advanced class in the afternoon.

Photo of the oldest part of the university - our classroom in in the corner of this building

Y bore ma, cwrddais i’r pobl eraill ar y gwrs – mae tua 25 ohonon ni i gyd, dw i’n meddwl – ac gofrhestriais i – oedd llawer o ffurflenau i lenwi. Yn gynta, o’n i yn y lefel canolbarth, ond yn y prynhawn, symudais i i’r lefel uwch.

This entry was posted in Travel, Welsh.

3 Responses to Lampeter

  1. nigel says:

    Mwynhewch y cwrs – a’r sglods!

  2. Rhys says:

    Mwynha dy hun – dwi erioed wedi bod i Llambed.

  3. David says:

    Ddeisyfa Adnabyddais Cymraeg. Hymddangosa cara a ‘n fawr a ‘n aruthr dafodiaith. Ai dorrwyd c , beia ‘r chyfieithwr Arferais , mohono!

%d bloggers like this: