languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

It's time to learn Hebrew with eTeacher

French lessons online with Frantastique - Free trial

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Old Romanian

 1. În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți.
 2. Purcezând de la râsârit, oamenii au gâsit în țara Senaar un șes și au descălecat acolo.
 3. Apoi au zis unul către altul: "Haidem să facem cărămizi și să le ardem cu foc!" Și au folosit cărămida în loc de piatrî, iar smoala în loc de var.
 4. Și au zis iarăși: "Haidem să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața a tot pamântul!"
 5. Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
 6. Și a zis Domnul: "Iată, toți sunt de un neam și o limbă au și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă.
 7. Haidem, dar, să Ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai ințeleagă unul cu altul".
 8. Și i-a imprăștiat Domnul de acolo în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul.
 9. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile a tot pamântul și de acolo i-a imprăștiat Domnul pe toată fața pamântului.

Limbă Româna (Modern Romanian)

 1. Tot pămîntul avea o singură limbă și aceleași cuvinte.
 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în țara Șinear; și au descălecat acolo.
 3. Și au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi, și să le ardem bine în foc.” Și cărămida le -a ținut loc de piatră, iar smoala le -a ținut loc de var.
 4. Si au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate și un turn al cărui vîrf să atingă cerul, și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pămîntului.”
 5. Domnul S'a pogorît să vadă cetatea și turnul, pe care -l zideau fiii oamenilor.
 6. Și Domnul a zis: „Iată, ei sînt un singur popor, și toți au aceeaș limbă; și iacă de ce s'au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce și-au pus în gînd.
 7. Haidem! să Ne pogorîm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora.”
 8. Și Domnul i -a împrăștiat de acolo pe toată fața pămîntului; așa că au încetat să zidească cetatea.
 9. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, și de acolo i -a împrăștiat Domnul pe toată fața pămîntului.

Information about Romanian | Phrases | Kinship terms | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family