languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

The Tower of BabelA Torre de Babel

Galego (Galician)

  1. Toda a terra falaba unha soa lingua e usaba as mesmas palabras.
  2. Ao emigraren os homes desde o oriente, encontráronse nunha chaira, no país de Xinar, e establecéronse alí.
  3. Dixéronse uns aos outros: -"Imos facer ladrillos e cocelos no lume". O ladrillo facíalles de pedra e o betume de cemento.
  4. E nisto propuxeron: -"Imos construír unha cidade e unha torre, que chegue co cimo ata o ceo, e fagámonos un nome sonado, para non nos perder pola ancha face da terra".
  5. Baixou o Señor para ver a cidade e a torre que os homes construían, e pensou:
  6. -"Aquí hai un pobo unido que fala a mesma lingua. Se empeza facendo isto, ninguén podería privalos desde agora de faceren o que se lles veña á cabeza.
  7. Baixemos e embarullemos alí mesmo a súa lingua, de xeito que non se entendan uns cos outros".
  8. O Señor espallounos de alí por toda a terra, e deixaron de construír a cidade.
  9. A esta chamóuselle Babel, porque alí embarullou o Señor a lingua de todo o mundo. Desde alí espallounos por toda a face da terra.

Text provided by Luis de la Calle Carballal

Another version of this text translated by Shigaya Nimurai

Information about Galician | Useful phrases in Galician | Kinship terms in Galician | Tower of Babel in Galician

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo