Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ga (Gã)

  • Ni šikpoṅ mū le̱ fě ye̱ nābu kome, ni ame̱wieo̱ wiemo̱ kome.
  • Ni eba mli ake̱, beni ame̱fa gbe̱ ke̱-te bokãgbe̱ le̱, ame̱yana ṅã kplenē ko ye̱ Šinear šikpoṅ le̱ no̱, nī ame̱hi dše̱i.
  • Ni ame̱kē̱kē̱ ame̱he ake̱: Yiē̱, nye-hãa wo̱fea ntayāi, ni wo̱ke̱ ia ašãa! Ni ame̱ke̱ ntayāi fe te̱i, ni ame̱ke̱ amãte̱ hũ fe sũ.
  • Ni ame̱kē̱: Yiē̱, nyehãa wo̱toa maṅ wo̱hãa wo̱he, ni wo̱mãa mō̃ ni eyiteṅ ayaši ṅwei, ni wo̱ke̱-he gbe̱i, koni wo̱-kafã šikpoṅ mū le̱ fě no̱.
  • Ni Iehowa kpleke ši ke̱-ba, ní ebakwe̱ maṅ ke̱ mō̃ ni gbomei abii le̱ mãa le̱.
  • Ni Iehowa kē̱: Na, maṅ kome ni, ni ame̱fē ame̱ye̱ nābu kome; ni ene̱ ame̱-bōi femo̱ ne̱; ni agbe̱ne̱ le̱, noni ame̱susu ake̱ ame̱afe le̱ atšĩṅame̱ ekoeko gbe̱.
  • Nyebãa wo̱kplelea ši ní wo̱yatõtõa ame̱nā ye̱ dše̱i, koni moko akanu enanyo wiemo̱ doṅṅ!
  • Ke̱ke̱ ni Iehowa gbe̱ame̱ efã ke̱-dše dše̱i ke̱-te šikpoṅ le̱ fẽ no̱, ni ame̱fõ maṅ le̱ tō.
  • Nohewo̱ le̱ atšé̱o̱ egbe̱i ake̱ Babel, edšake̱ dše̱i Iehowa tõtõ šikpoṅ le̱ fẽ nā ye̱, ni dše̱i Iehowa dše̱ egbe̱ame̱ efã šikpoṅ le fẽ no.

Source: Biblia Alo Nmale Kronkron Le Kpanmo Momo Ke Kpanmo He Le Ye Ga Wiemo Mli. The Bible in Ga. The Bible Society of Ghana, Accra, 1996.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Ga

Tower of Babel in Kwa languages

Akan (Twi/Fante), Chumburung, Ga

Other Tower of Babel translations

By language | By language family