languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Català (Catalan)

  1. Tenia aleshores tota la terra una única llengua i unes paraules idèntiques.
  2. I s'esdevingué que quan vingueren de l'est, trobaren una esplanada a la terra de Xinar, i allà s'hi establiren.
  3. I es digueren els uns als altres: au, fem totxos i coguem-los amb foc. I els serví el totxo en lloc de la pedra, i l'asfalt en lloc de barreja.
  4. I digueren: Au, construïm una ciutat i una torre, la cúspide de la qual arribi al cel; i fem-nos un nom, en cas que arribéssim a ser dispersats per tota la terra.
  5. I descendí el Senyor per veure la ciutat i la torre que construïen els fills dels homes.
  6. I digué el Senyor: Ells són un únic poble i parlen una única llengua; i han començat l'obra i res no podrà desviar-los d'allò que s'han proposat.
  7. Ara descendim, aleshores, i confonguem la seva llengua perquè ningú entengui la parla del seu germà.
  8. I així els dispersà el Senyor des d'allà sobre la superfície de tota la terra, i deixaren d'edificar la ciutat.
  9. Per això fou anomenada Babel, perquè allà confongué el Senyor la llengua de tota la terra, i des d'allà els dispersà sobre la faç de tota la terra.

http://www.intercat.gencat.es
http://www.catalanschool.com
http://www.parla.cat

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo