languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel in Aramaic

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)

  1. Şo zamanlarda bütün dünyada ortaq bir til wa bir söylew bolğan.
  2. İnsanlar güntuwuşdan taba gelip. Şinar eldegi bir tüzlükge yetişeler wa şonda yerleşeler.
  3. Olar bir-birine: -Balçıqdan kerpiç gesip, onu otda qızdırıp qatdurayıq, - deyler. Şolay odar taşnı ornuna kerpiçni, kirpiçni, kireçni ornuna sılama qollama başlaylar.
  4. İnsanlar: - Biyikligi köklege yeterdey binası bulanhı şahar da qurup, atıbıznı belgili eteyik. Yohese haribiz har yaqha çaçılıp qalajaqbız, - deyler.
  5. Rabbibiz insanlar qurhan şaharha wa binağa qaramaq uçun yerge tüşe.
  6. Rabbibiz bulay dey: - Bular bir xalq, barısını da tili bir. Bu çu danı işlerini yangız awwalı! Bular çı ne zatğa urunsa da, artına çığıp bolar.
  7. Olanı yahına tüşüp, bir-birin anglap bolmasın uçun, olanı tilin bulhayıq çı.
  8. Rabbibiz olanı harisin har yaqha çaçış yibere, adamlar da özleni şaharın qurahanın toqtata.
  9. Şo sayalı şo şaharha Babil* dep aytıla, nege tügül Rabbibiz onda er yuzünde yaşayhanlanı barısın, da tilin bulhay wa haratsin dünyanı har yağına çaçıp yibere.

*Babil - bu atnı aytılışı yahudi tildegi <> degen söznü aytılışına oşaş lı gele.

Information about Aramaic | Phrases | Tower of Babel

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting